Jeg underviser også i en liten stilling på Norges Musikkhøgskole. Det har jeg gjort de siste 20 årene. De fagene jeg underviser i kan du lese om i blant annet disse linkene:

Ensembleledelse 1

Korledelse