CV Tore Erik Mohn - født 21. september 1961

Kunstnerisk utdanning

1993-1995        Hovedfag i korledelse ved Norges musikkhøgskole

1992                Studieopphold i Sveits hos professorGuy Bovet

1991-1993        Utøvende diplomstudium – orgel - ved Norges Musikkhøgskole

1980-1984       Kirkemusikkstudiet ved Trøndelag Musikkonservatorium – Trondheim

Kunstnerisk virke

2018-2019 Dirigent for Kammerkoret NOVA

2014-2015   Domkantor i Nidarosdomen (vikariat)

2013            Startet Egil Hovland-festivalen i Fredrikstad sammen med gode kolleger og venner

2012            Urfremføring av Concerto 3 i Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival

2010            Urfremføring av Concerto 2 av Frank Nordensten. Det Norske Blåseensemble og Dan René Dahl

2009           Rachmaninovs Vesper med Borg domkor og Theatry Choir fra St. Petersburg

                    Urfremføring av Masada av Frank Nordensten med Det Norske Blåseensemble

2008           Urfremføring av Ola Gjeilos Messe for kor og strykere, 

                   Kammerkorene NOVA og Majorstua kammerkor. Strykere fra Oslofilhamonien

2008           Saint-Saëns symfoni nr. 3 med Det Norske Blåseensemble

2007-          Domkantor i Fredrikstad, dirigent for bl.a. Borg Bachkor

2007            Korleder ved Musica Sacras sommerstevne

1995-2006    Dirigent for Oslo filharmoniske kor

2006-            Korleder ved Spelet om Heilag Olav på Stiklestad

2006-2007    Dirigent for St.Hallvard-guttene

2005-2011      Dirigent for Majorstua kammerkor

2004-2006      Organist i Majorstuen kirke

2003-2004      Dirigent for Oslo Domkirkes guttekor

2002-2003      Dirigent for Sølvguttene – NRKs guttekor

1999-2004       Dirigent for Musikkhøgskolens kammerkor 

1999-2001        Kantor i Ås kirke

1997-1999        Kunstnerisk leder og dirigent for Midt-norsk solistensemble

1996-1998       Dirigent for Stavanger symfonikor

1993                Debutkonsert som orgelspiller i Oslo konserthus

1984-1991        Kantor i Bryn kirke, Bærum

Pedagogisk virke

1995-            Universitetslektor i korledelse ved Norges Musikkhøgskole

2006            Foredragsholder og korleder ved Norbusang 19 - Drøbak

2007            Pedagogisk ansvarlig for Ung Kirkesangs videreutdanning for barnekorledere

2006            Foredragsholder ved NOBUs årlige seminar for korledere

2005-2006   Universitetslektor ved Høgskolen i Staffeldts gate

1996-1998      Høgskolelektor i korledelse ved Høgskolen i Stavanger

1999/2001/05   Gjestelærer ved Sibeliusakademiet/Jydske Musikkonservatorium

1998/1999        Masterclass ved Norges korforbunds sommerkorskole

1994-1996  Lærer ved Rud videregående skole i Bærum